Cordero

 • Asadura

  Asadura

  Consumo humano

 • Corazón

  Corazón

  Consumo humano

 • Estómago

  Estómago

  Consumo humano

 • Hígado

  Hígado

  Consumo humano