Cordero

 • Imagen Asadura

  Asadura

  Consumo humano

 • Imagen Corazón

  Corazón

  Consumo humano

 • Imagen Estómago

  Estómago

  Consumo humano

 • Imagen Hígado

  Hígado

  Consumo humano